Informatie volgens § 5 TM 

Pylos59.eu is een aanbieding van Alpha96 B.V. 

Verantwoordelijk voor verkoop, logistiek, verzending, betaling:

HC Groep B.V
Fahrenheitstraat 11
6003 DC Weert
Nederland
Tel. : +31 495 788118

E-mail: info@hcgroup.eu
Register rechtbank: KvK-nummer 77759761
Directeur: Ramon Camp
Btw-identificatienummer volgens § 27 a Btw-wet: NL861131009B01

 

Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/odr

 

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Contact details
Alpha96 B.V.
Adres: Poort van midden Gelderland blauw 3
6666 LR Heterent
Nederland
Tel: (+31) 085-8224723
E-mail: info@alpha96.com
Website: https://alpha96.com/
 
Managing Director: Frits Besemer
Registerinschrijving: Ingeschreven in het Handelsregister
Griffierechtbank: Arnhem, Nederland
Registratienummer: 80295126 (KVK-nummer)
Btw-nummer: NL861620495B01
Btw-identificatienummer volgens §27a Wet op de omzetbelasting:
NL861620495B01 (Btw nummer)
 
Verantwoordelijk volgens § 55 Abs. 2 RStV
Frits Besemer
Poort van midden Gelderland blauw 3
6666 LR Heteren
Nederland
 

Inhoud van de website

Alpha96 BV stelt alles in het werk om informatie van hoge kwaliteit te verstrekken. Niettemin staat Alpha96 B.V. niet in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geboden informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens Alpha96 B.V. ter zake van materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief enige vorm van onvolledige of onjuiste informatie, zullen dan ook worden afgewezen, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld van Alpha96 B.V.

 

Referenties en links

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaardt Alpha96 B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Alleen de exploitanten van de gelinkte pagina's zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

auteursrechten

Alpha96 B.V. spant zich in om de auteursrechten van de in alle publicaties gebruikte afbeeldingen, geluiden en teksten in acht te nemen, door haarzelf gemaakte afbeeldingen, geluiden en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluiden en teksten. Mocht er desondanks een niet-gemarkeerde afbeelding, geluid of tekst op de respectieve pagina's staan die is beschermd door auteursrechten van derden, dan heeft Alpha96 B.V. het auteursrecht niet kunnen vaststellen. In het geval van een dergelijke onbedoelde inbreuk op het auteursrecht zal Alpha96 B.V. na kennisgeving het betreffende object uit de publicatie verwijderen of markeren met het betreffende auteursrecht. 

Verwijzing naar online geschillenbeslechting in overeenstemming met art. 14 (1) ODR-verordening 

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.