Algemene voorwaarden

KLACHTEN EN GARANTIE

Garantievoorwaarden

Op alle artikelen die je bij Pylos59 koopt krijg je de wettelijke garantie. Als je een beschadigd artikel hebt ontvangen of als het artikel na geringe tijd kapot gaat, zal Pylos59 zorgen voor een passende oplossing. Neem voor het retour sturen van het product contact op door het sturen van een e-mail naar pylos59@gojungo.com o.v.v. het factuurnummer. Stuur een foto van het probleem mee om aanspraak te maken op de garantie. We zullen ons uiterste best doen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

 

Artikel defect, incompleet, of beschadigd ontvangen

Wanneer je onverhoopt een verkeerd of beschadigd artikel hebt ontvangen kun je het retourneren met het retourformulier en de adressticker die meegestuurd worden bij de levering. Geef op het retourformulier duidelijk aan wat het probleem was. Een beschadigde tas kan kosteloos omgeruild worden. Stuur ook een mailtje met vermelding het factuurnummer en het probleem naar pylos59@gojungo.com.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Begrippen en toepasselijkheid

- Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pylos59 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Pylos59 zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

- Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

- Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

Prijzen en kosten

- Alle prijzen die op de website van Pylos59 staan vermeld zijn inclusief BTW. Alle artikelen worden binnen Nederland gratis verzonden bij besteding van € 50,- of hoger.

- Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten en/of transactiekosten gelijk.

- Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Pylos59 bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

- Type- en drukfouten voorbehouden.

 

Leveringen

- Alle producten die voor 23.00 uur worden besteld en betaald, worden dezelfde werkdag verzonden. Bestellingen die op zaterdag en zondag binnenkomen, worden maandag verzonden.

- Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u dezelfde dag via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

- Wij doen er alles aan om onze beloofde levertijd na te komen. Toch kan het in tijden van drukte in ons magazijn of bij de vervoerder vertraging oplopen.

- Pylos59 is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

- Pylos59 betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Pylos59 worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

 

 

Betalingsmogelijkheden

- De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

- Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, Mister Cash, Visa, MasterCard, American Express, PayPal, DIRECTebanking en Giropay.

- Bij betaling met Visa, MasterCard en American Express behoudt Pylos59 zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn.

 

Reclamatie & Retourneren

- Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Pylos59 raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail (pylos59@gojungo.com) daarvan op de hoogte te stellen. Pylos59 zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.

- Indien er binnen 7 dagen door Pylos59 geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Pylos59 er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

- U heeft het recht de door Pylos59 geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

- De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd indien redelijkerwijs mogelijk de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, onder toezending van het retourformulier en met gebruikmaking van de retoursticker. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten wanneer u gebruik maakt van een andere partij dan vermeld staat op het formulier.

- Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Pylos59 de betaalde prijs exclusief kosten voor een duurdere verzendmethode, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.

- Wanneer de door Pylos59 afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

 

Aansprakelijkheid

- Iedere aansprakelijkheid van Pylos59, van het personeel en de producten van Pylos59 voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten vanaf het moment dat het product wordt geleverd bij de klant. Pylos59 is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

- Pylos59 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Pylos59.

- De aansprakelijkheid van Pylos59 is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

- Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Pylos59, dan wel tussen Pylos59 en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Pylos59, is Pylos59 niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Pylos59.

 

Overmacht

- In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Pylos59 opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Pylos59 het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Pylos59 of bij de toeleveranciers van Pylos59.

 

Privacy

- Pylos59 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

- Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

- De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

Toepasselijk recht

- Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

Bedrijfsgegevens

Alpha96 B.V. /Pylos59

Wanraaij 4

6673 DN Andelst

+31 488 470131

info@alpha96.com