SA8000-certificering garandeert de beste arbeidsomstandigheden

Wij willen alleen van kopen SA8000-gecertificeerd fabrieken. Dit is de hoogst mogelijke certificering voor het sociale aspect van de werkvloer, waarbij fabrieken aan strenge criteria moeten voldoen. Er zijn dan ook niet veel fabrieken die deze norm halen. Fabrieken behouden deze certificering voor een periode van 3 jaar en alleen wanneer ze elke reguliere en onaangekondigde inspectie doorstaan. Na 3 jaar wordt opnieuw een volledig onderzoek uitgevoerd, waarna de certificering kan worden verlengd.

Strenge controle

Door de strengheid van de controles kunnen we met trots zeggen dat er goede en verantwoorde arbeidsomstandigheden worden geboden aan iedereen die betrokken is bij het productieproces.

Fabrieken worden op deze punten gecontroleerd:

  • Geen enkele vorm van kinderarbeid is toegestaan.
  • Er zal geen gedwongen of verplichte arbeid zijn.
  • De werkplek moet een gezonde, schone en veilige plek zijn.
  • Werknemers hebben de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen.
  • Er mag geen enkele vorm van discriminatie zijn. Dit omvat discriminatie op basis van ras, nationale of sociale afkomst, kaste, geboorte, religie, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, politieke overtuiging en leeftijd.
  • Medewerkers worden met respect behandeld. Geestelijke of fysieke mishandeling van personeel in welke vorm of mate dan ook is verboden.
  • De wekelijkse werktijden zijn in overeenstemming met de wet en de industriestandaarden.
  • Het personeel heeft recht op een leefbaar inkomen, waarmee zij in ieder geval in alle basisbehoeften kunnen voorzien. Dit is meer dan het minimumloon.
  • Er is een effectieve managementimplementatie en monitoring van SA8000-compliance. Hiervoor is een verantwoordelijke aangesteld.