SA8000-certificering biedt garantie op de beste werkomstandigheden

Wij willen alleen inkopen bij SA8000-gecertificeerde fabrieken.Dit is de allerhoogste certificering die mogelijk is voor het maatschappelijke aspect op de werkplek, waarbij de fabrieken aan strenge criteria moeten voldoen. Er zijn dan ook niet veel fabrieken die deze standaard behalen. Fabrieken behouden deze certificering voor een periode van 3 jaar en alleen wanneer ze door elke regelmatig terugkerende en onaangekondigde controle komen. Na 3 jaar wordt opnieuw een volledig onderzoek gedaan, waarna de certificering vernieuwd kan worden.>

Strenge controle

Door de striktheid van de controles, kunnen wij met trots zeggen dat aan iedereen die betrokken is bij het productieproces goede en verantwoorde werkomstandigheden geboden wordt.

Op deze punten worden fabrieken gecontroleerd

  • Er mag geen enkele vorm van kinderarbeid plaatsvinden.
  • Er mag geen dwangarbeid of verplichte arbeid plaatsvinden.
  • De werkplaats moet een gezonde, schone en veilige plek zijn.
  • Werknemers hebben de vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen.
  • Er mag geen enkele vorm van discriminatie plaatsvinden. Dit omvat discriminatie op grond van ras, nationale of sociale afkomst, kaste, geboorte, religie, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, vakbondslidmaatschap, politieke overtuiging en leeftijd.
  • Werknemers worden met respect behandeld. Geestelijke of fysieke mishandeling van personeel is verboden, in welke vorm of gradatie dan ook.
  • Wekelijkse werkuren zijn in overeenstemming met de wet en de branche-normering.
  • Het personeel heeft recht op een leefbaar inkomen, waarmee ze ten minste in alle basisbehoeften kunnen voorzien. Dit is dus meer dan het minimumloon.
  • Er is een effectieve management-implementatie en controle van SA8000-naleving. Hiervoor is een verantwoordelijke aangesteld.